Garancija

Izjavljujemo da će kupljeni proizvod za koji je izdata garancija o saobraznosti funkcionisati ispravno ukoliko se njima rukuje prema uputstvu i tehničkim specifikacijama koje na te proizvode daje proizvođač. Obavezujemo se da ćemo na zahtev izražen u garantnom roku u servisu otkloniti svaku nesaobraznost proizvoda nastalu normalnim korišćenjem uređaja.

Garantni rok počinje od dana kupovine proizvoda, što dokazujete garantnim listom i  računom, a traje onoliko koliko je meseci navedeno uz svaki proizvod. Ukoliko nesaobraznost ne bude otklonjena u razumnom roku , obavezujemo se da ćemo proizvod na zahtev kupca zameniti odgovarajućim ispravnim. Ukoliko u datom trenutku proizvod nije tržišno raspoloživ, zamena će se izvršiti za neki adekvatan proizvod uz razliku u ceni po vežećem cenovniku ako i to nije moguće izvršićemo povraćaj novca. Boravak uređaja na servisu ne utiče na dužinu garancije kao ni ugradnja delova.

Garancija važi isključivo na saobraznost uređaja, a ne na eventualnu očekivanu funkcionalnost, dakle podrazumevamo da je kupac upoznat sa tehničkim specifikacijama uređaja i u skladu sa tim ne garantujemo da će oprema zadovoljiti kupca ili da je podesna za određenu namenu. Garancija se ne odnosi na poslove redovnog održavanja uređaja (čišćenje, podmazivanje, itd.) i od korisnika se očekuje da uređaje ne izlaže štetnim dejstvima (duvanski dim, ekstremno prašnjave prostorije, elektromagnetni talasi, hladne ili tople prostorije, itd.). Sve eventualne nepravilnosti prouzrokovane ovakvim i sličnim radnjama nisu obuhvaćene garancijom o saobraznosti.

Posebni uslovi garancije

Priznavanje prava na nesaobraznos a u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača je isključivo i diskreciono pravo servisa. U tom smislu, ova garantna izjava je ništavna u sledećim slučajevima: ako se kupac nije pridržavao proizvođačkog uputstva i tehničke specifikacije o upotrebi proizvoda ili ako je na drugi način nestručno ili nepažljivo postupao sa proizvodom; ako je uklonjena ili oštećena garantna nalepnica na proizvodu ili se na drugi način ustanovi da je proizvod otvarala ili servisirala neovlašćena osoba; ako su u proizvod bili ugrađeni ili ako su kao repromaterijal korišćeni neodgovarajući delovi; oštećenja zbog neispravne montaže ili održavanja, oštećenja nastala prilikom transporta nakon isporuke kao i ostala.